KOMPIS FALUN


 https://www.facebook.com/vivillstanna/

Upphovet till Tusen barn tusen drömmar – ett initiativ av civilsamhället är de möten med barnfamiljer bland annat från Afghanistan under den period som Falun hade asylboenden.

Möten som med tiden utvecklades till stark vänskap som än idag engagerar till ett stort engagemang för dessa familjer, på ett sätt vi aldrig trott skulle vara nödvändigt.

Idag kämpar vi tillsammans med våra vänner för att de ska få stanna och barnen få växa upp utan krig och hedersförtryck.

Projektet Tusen barn tusen drömmar startade med att två föreningar Kompis Falun och Österlens stödförening för flyktingar skapade en facebooksida för att samla civilsamhället som lärt känna dessa familjer. Idén att skapa en skrift som delades ut till Sveriges beslutfattare i oktober 2019.

Samtidigt i okt 2019 åkte representant från vardera föreningen samt fyra afghanska mammor och sju barn till Riksdagen i Stockholm för att träffa fyra representanter från (S) samt en representant från (Mp). Mötet dokumenterades av dels lilla aktuellt samt ett inslag i Rapport samt i tidningen ETC.

Syftet var att lyfta fram den situation som barnfamiljer från

bland andra Afghanistan befinner sig i pga. att den nya strängare asyllagen ställer enormt höga beviskraven för att nå upp till skyddsstatus. Ytterligare en orsak är att ”Övrigt skyddsbehövande” tagits bort när asyllagen ändrades. Vilket innebär att familjerna beläggs med utvisningsbeslut till landet de flydde ifrån trots mycket starka flyktskäl.

Familjerna beskriver ett ”återvändande” som en dödsdom och skriver inte på ett sk "frivilligt återvändande".

Afghanistan tar inte emot barnfamiljer som utvisas med tvång vilket gör att familjerna hamnar i en limbosituation i Sverige. Föräldrarnas dagpenning dras ner under existensminimum utan möjlighet att arbeta eller lära sig svenska på Sfi.

Familjerna kan även flyttas med kortvarsel ofta långt bort från klasskompisar och vänner. I boken beskrivs bland annat dessa barns drömmar och mardrömmar.

Planer fanns att under våren 2020 göra ytterligare en resa till Riksdagen för att träffa (M) och (C) som visade intresse att träffas i december 2019 men svarade inte på de mail som skickades. (KD) skickade ett tack för boken. (L) och (SD) visade svarade inte alls. Vi hoppas fortfarande att vi ska få en inbjudan och är isfall redo att möta resterande partier. Det är dock inget vi tror och hoppas på.

En mindre utställning genomfördes med skriften Tusen barn tusen drömmar i Falun under december -19 till Januari -20 på Gamla elverket

Marit Törnquist och Junibacken i Stockholm inspirerades av skriften och bjöd in 200 familjemedlemmar till en dag på Junibacken vilket skulle ha ägt rum 26/4 men fick dessvärre lov att ställas in pga. Coronapandemin.

Vi har lite andra planer som ligger i sin linda bland annat en fotoutställning som skildrar barnsituation i Afghanistan kopplat till de barn som levt i Sverige i snart fem år som Sverige nu beslutat skicka tillbaks. Utställningen beräknas klar tidigast hösten -vintern 2020