KOMPIS FALUN

Projektet: Öppna ditt hem

Det är många som kommer till Sverige just nu. Personer som flyr från förföljelse, förtryck och krig i sina hemländer.

Falu kommun har stora behov av att hitta boenden till flyktingar. Det finns falubor som äger och bor i stora hus, eller till och med har flera små hus på sin tomt. Projektet Öppna ditt hem söker dig som har stor bostad, och som kan tänka dig att hyra ut hela eller delar av den.

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för nyanlända invandrare att bosätta sig i Falun och integreras i det svenska samhället. Öppna ditt hem finansieras av Länsstyrelsen.

Projektledare för projektet kommer att hjälpa till med bland annat hyreskontrakt,

kontakt mellan hyresvärden och hyresgästen, upplysning om lagar och

regler kring uthyrning.

Kontakt

Cia Embretsen, projektledare

Telefon: 023-877 53

E-post: [email protected]

På vår sida Frågor och svar hittar du de vanligaste frågorna kring Öppna ditt hem.