KOMPIS FALUN

Foto Klädlagret

TACK DIÖS!... som räddade Klädlagret (om än tillfälligt)

FLYTTEN GICK 1/10 2016 från Top lugnet till Sturegatan 60. Stort tack till JALE åkeri AB som ställde upp med lastbil med en den eminente chaffisen Karl Gunnarsson vid ratten <3 Tack till vänner som hjälpte till utan er hade vi inte klarat det!