KOMPIS FALUN

Vårterminen 2020 tar KOMPIS Fika fortsatt paus pga Corona pandemin. Även Kompis Falun Hjälpen minskar ner åtaganden. Vi återkommer med mer information längre fram hur och på vilket sätt verksamheten kommer att se ut. 


Kompis Falun kommer att ha ett nära samarbete med facebookgruppen  "hjälpgrupp Corona Falun" under tiden som pandemin pågår. Se specifik information. 

LEAX Falun AB stående Samarbetspartner till KOMPIS FALUN som bidrar löpande med kontorsmaterial samt kaffe, te mm.