KOMPIS FALUN

Vad är KOMPIS FALUN?

Kompis Falun är en partipolitisk och religiöst obunden ideellt initiativ "Av Falubor För Falubor".

Syfte: att minska ensamhet och känsla av utanförskap i Falu kommun, genom att skapa förutsättningar till naturliga möten mellan människor i Falun.

Medmänsklighet

Basen för KOMPIS FALUN utgörs av KF Fika träffar. Höstens träffar startar 31/8. Vi kör därefter varannan torsdag ojämna veckor i Folkuniversitetets lokal (Slaggatan 8) 18:00-20:00. VÄLKOMMEN!

KOMPIS FALUN handlar om att VI tillsammans i Falu kommun kan skapa ett Falun där VI alla känner oss välkomna och inkluderade. Det är trots allt vi som befinner oss, bor och verkar här i Falun som skapar känslan av VI. Om bestämmer oss för att möta människor med ett öppet sinne, utmana vad vi tror oss veta, vad skulle hända då? Kanske kommer vi då där vi minst anar upptäcka likheter i olikheter och tvärt om. I KOMPIS FALUN är ALLA välkomna det spelar ingen roll hur länge du vistats i Falun om du är falubo sedan generationer eller om du kom hit igår, om du pratar ett annat språk, om du är arbetslös, sjukskriven eller känner dig ensam eller rent av bara nyfiken ... ALLA är lika viktiga.

Är du Faluföretagare? Då är du en viktig del av vårt samhälle, tillsammans kan vi skapa ett medmänskligare Falun. Du kan hjälpa till på olika sätt antingen som "KOMPIS FALUN Fika medlemsföretag" eller stödja aktiviteter som KOMPIS FALUN anordnar.

KOMPIS FALUN baseras på en anda av medmänsklighet där vi hjälps åt, anordnar aktiviteter tillsammans, hjälper varandra och så fikar vi och har trevligt. Vår övertygelsen är att "Ingen kan göra allt men alla kan göra något för någon" och på så sätt kan vi tillsammans hjälpas åt för att öka känslan av gemenskap i Falun.

 "Medmänsklighet- Förståelse- Gemenskap - Kompisskap"

Ensamhet & utanförskap

Påtvingad ensamhet och utanförskap kan drabba vem som helst av oss i olika faser av livet och av olika orsaker. Oavsett anledning är ensamhet inget att skämmas över och dessutom bland det onödigaste som finns.

I KOMPIS FALUN bryr VI oss om varandra. Däremot bryr vi oss inte ett dugg om etnicitet, trostillhörighet, hudfärg, sexuell läggning, fattig, rik och så vidare.

KOMPIS FALUN – är en gemenskap öppen för ALLA baserad på medmänsklighet.

VARMT VÄLKOMMEN!